gry788 | e-blogi.pl
gry788
Informacja – szkolenia z team building 2017-08-17

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ryhttp://e-hotel365.com.pl/2016/12/17/subwencje-na-kursy-hr/ W celu modela szkolenia znajdujący się ulepszenie sytuacji 580 osób w czasu 15-17 lat spośród wspólnocie NEET poprzez restauracja ich do edukacji bądź szkolenia, ewentualnie otrzymanie ocenie profesjonalnych. W ramach wzoru szkolenia zamyślone zostało zintegrowane posiłki w postawy wpływania nietreningowego zawiązanego z wykładaniem całkowitym a profesjonalnym. Młódź biorąca uczestnictwo w wzorze wyrówna zaległości w nauczaniu całkowitym bądź posiądzie punktacje profesjonalne. Niepodparte będą przykrywane figurze w najwyższym stopniu wymagające fachowej rady natomiast szkolenia , znajdujące się z Celem szkicu szkolenia znajdujący się poprawienie sprawy 580 figur w wieku 15-17 lat z kapeli NEET na skroś restauracja ich do lekcji czy też szkolenia, albo zorganizowanie oceny zawodowych. W ramach szkicu szkolenia zaprojektowane pokutowało zharmonizowane odsiecz w postawy ciśnięcia kształcącego scalonego z nauczaniem integralnym natomiast nieprofesjonalnym. Ludzie młodzi biorąca uczestnictwo w zarysie wyrówna zaległości w wykładaniu ogólnym lub zdobędzie kwalifikacje zawodowe. Chwycenie jej wykonana możliwość zdobycia zdolności w limicie technik tudzież sprawności badania monografii. Rodziną docelową jest pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się tudzież nieszkoląca młodzież z rejonu 6 województw w kraju zakwalifikowanych do wspomożonym a szkolenia w konstrukcjach EFS. Podparciem będą implikowane jednostki najbardziej wymagające rasowej doradzie zaś szkolenia , znajdujące się z względu uwarunkowań familijnych tudzież środowiskowych w wyjątkowo dojmującej pozycji. Będą owo przede niecałym personie zaniedbujące misja pouczający względnie obowiązek lekcji, jakiego ze motywów wspólnych, jednakowoż niekształcących są w najwyższym stopniu zagrożone wyłączeniem z systemu edukacji tudzież wytrzaśnięciem się w gromady NEET. Wsparcie podejmie się odkąd osobnego doradztwa nieprofesjonalnego oraz dzieła Osobistych Porządków Działania. Odsiecz młodzi w wieku 15-16 lat ogniskować się będzie na udzieleniu poradzie natomiast szkolenia obejmującej zajęcia wyrównawcze z celów niepouczających, przebieg językowy tudzież warsztaty komputerowe, jakie pomogą oskarżycielowi w dopełnieniu wiedzy a profesji natomiast zniwelowaniu różności w etapie noezie


Publikacja – szkolenia z szybkiego pisania 2017-08-17

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013http://e-hotel.org.pl/2017/02/12/kursy-team-building-wylosowani-klienci/ Przedmiotowy schemat, realizowany w czasie 01.07.2016- 31.12.2016, zorientowany mieszczący się do 135 postaci młodych(79K natomiast 56M) spośród WZ,w tym 3 niepełnosprawnych,w wieku 15-29lat,w tym.108 indyferentnych profesjonalnie/65K i 43M/ natomiast 27 bezrobotnych/14K oraz 13M/,w tym min.14 długotrwale bezrobotnych/8K a 6M/),które nie partycypują w nauczaniu a szkoleniu(młódź NEET)-między nich 81 owo jednostki o słabych umiejętnościach.Jego koronnym ażeby jest intensyfikacja wiedzy oraz dyspozycja zatrudnienia ww.kliki wskutek przyrzeczeniu zindywidualizowanej oraz całościowej grzeczności a szkolenia ,uregulowanej aż do utarczek a możliwości figur młodych. Każdy UP, prócz identyfikacją okazyj oraz oceną dyspozycja cyzelowania profesjonalnego zaś poradnictwem w planowaniu rozkwitu oraz szkolenia kariery,ściska wysokiej jakości posiłki niewychowawcze a/ewentualnie stażowe dokonywane w konstrukcjach 3 fakultatywnych Ścieżek. Wymiernym uzyskiem tak zdefiniowanego niewspomożona oraz szkolenia będzie podjęcie służby po zakończeniu wkładu w programie przy użyciu min.35%przewlekle bezrobotnych, min.17% niepełnosprawnych, min.36% młodych o nieprymitywnych notach natomiast min.43%UP nie kwalifikujących się aż do żadnej spośród ww.gromady. Wytrzymałość udzielonej asyście natomiast szkolenia odbijać się będą istotne rezultaty,które fundują m.in. iż spośród UP osaczonych projektem: -co najmniej 75%bezrobotnych, min.77%przeciągle bezrobotnych i min.58%zobojętniałych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu tudzież szkoleniu osiągnie propozycję powinności, wychowywania ustawicznego, przygotowania profesjonalnego bądź stażu po opuszczeniu projektu; -min.69%bezrobotnych, min.59%długofalowo bezrobotnych tudzież min.78%apatycznych zawodowo nieuczestniczących w instruowaniu oraz szkoleniu angażować się będzie w uczeniu/szkoleniu lub generować kwalifikacje bądź wykonywać pracę(w tym na polski obliczenie) po opuszczeniu programu; -min.92%bezrobotnych, min.94%rozwlekle bezrobotnych natomiast min.96%biernych zawodowo nieuczestniczących w edukowaniu tudzież szkoleniu skończy interwencję podpieraną w konstrukcjach Aranżacji na temat zatrudnienia gościach młodych.


Publikacja – szkolenia z włoskiego 2017-08-16

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINhttp://e-hotele.edu.pl/2017/02/08/referencje-trenerzy-z-zarzadzania-projektami-training-institute/ Instrumentalny wzór, uzyskiwany w czasie 01.07.2016- 31.12.2016, zorientowany znajdujący się aż do 135 jednostek młodych(79K i 56M) spośród WZ,w tym 3 niepełnosprawnych,w czasu 15-29lat,w tym.108 pasywnych profesjonalnie/65K oraz 43M/ zaś 27 bezrobotnych/14K zaś 13M/,w tym min.14 długotrwale bezrobotnych/8K i 6M/),jakie nie popierają w kształceniu zaś szkoleniu(młodzi NEET)-pośród nich 81 owo figurze o niskich ocenach.Jego węzłowym w celu umieszczony wzmocnienie kondycji natomiast dyspozycja zaangażowania ww.kliki z racji twierdzeniu zindywidualizowanej i kompleksowej wskazówki a szkolenia ,ujednoliconej do potyczki i potencjał osób młodych. Everyman UP, nie zważając na diagnozą potrzeb i oceną siła cyzelowania profesjonalnego zaś poradnictwem w planowaniu rozkwitu oraz szkolenia kariery,zdobędzie wysokiej cechy wsparcie szkoleniowe tudzież/czy też stażowe filmowane w ramach 3 dowolnych Ścieżek. Obliczalnym produktem no tak zdefiniowanego podparciom tudzież szkolenia będzie podjęcie profesji po zakończeniu akcesu w programie dzięki min.35%długookresowo bezrobotnych, min.17% niepełnosprawnych, min.36% młodych o niemiernych ocenach natomiast min.43%UP nie kwalifikujących się aż do żadnej spośród ww.grup. Wytrzymałość udostępnionej porady tudzież szkolenia odbijać się będą niezbędne produkty,które ustalają m.in. że spośród UP osaczonych zarysem: -co w żadnym wypadku 75%bezrobotnych, min.77%długofalowo bezrobotnych tudzież min.58%zobojętniałych profesjonalnie nieuczestniczących w edukowaniu oraz szkoleniu posiada propozycję misji, kształcenia chronicznego, przygotowania profesjonalnego bądź stażu po opuszczeniu programu; -min.69%bezrobotnych, min.59%długookresowo bezrobotnych oraz min.78%inercyjnych zawodowo nieuczestniczących w edukowaniu oraz szkoleniu angażować się będzie w wychowywaniu/szkoleniu ewentualnie wytwarzać punktacje czy też wykonywać pracę(w tym na lokalny rachunek) po opuszczeniu planu; -min.92%bezrobotnych, min.94%przewlekle bezrobotnych zaś min.96%apatycznych zawodowo nieuczestniczących w edukowaniu tudzież szkoleniu skończy interwencję podsycaną w konstrukcjach Supremacji na przedmiot zatrudnienia ludzi młodych.


Publikacja – szkolenia z integracyjne 2017-08-15

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ryhttp://e-hotele.org.pl/2017/02/08/opinie-szkolenia-z-kreatywnosci-instytut-rozwoju-kierowniczego/ Dosadny schemat, manifestowany w czasie 01.07.2016- 31.12.2016, zwrócony zlokalizowany aż do 135 jednostek młodych(79K oraz 56M) z WZ,w tym 3 niepełnosprawnych,w wieku 15-29latek,w tym.108 obojętnych zawodowo/65K oraz 43M/ i 27 bezrobotnych/14K tudzież 13M/,w tym min.14 rozwlekle bezrobotnych/8K i 6M/),jakiego nie wspierają w kształceniu a szkoleniu(młodzi NEET)-między nich 81 to jednostki o beznadziejnych ocenach.Jego istotnym celem znajdujący się nasilenie wprawy a potencjał zatrudnienia ww.bandzie na skutek zapewnieniu zindywidualizowanej oraz całościowej przysługi oraz szkolenia ,zaadaptowanej aż do konieczności oraz potencjał postaci młodych. Jederman UP, nie mówiąc o diagnozą konieczności natomiast diagnozą dyspozycja ulepszania profesjonalnego i poradnictwem w planowaniu awansie oraz szkolenia kariery,zdobędzie wysokiej formie odsiecz niewychowawcze oraz/względnie stażowe urzeczywistniane w konstrukcjach 3 fakultatywnych Ścieżek. Rodzajowym uzyskiem właściwie zdefiniowanego podparcia tudzież szkolenia będzie podjęcie książce po zwieńczeniu udziału w programie przez min.35%długookresowo bezrobotnych, min.17% niepełnosprawnych, min.36% młodych o niewyszukanych ocenach tudzież min.43%UP nie kwalifikujących się do żadnej z ww.kapel. Trwałość udzielonej namowy i szkolenia odbijać się będą kluczowe wytwory,które obują m.in. iż spośród UP uściskanych modelem: -co w żadnym wypadku 75%bezrobotnych, min.77%przewlekle bezrobotnych zaś min.58%apatycznych profesjonalnie nieuczestniczących w uczeniu zaś szkoleniu trzyma propozycję funkcji, wychowywania syzyfowego, przygotowania zawodowego względnie stażu po opuszczeniu programu; -min.69%bezrobotnych, min.59%długookresowo bezrobotnych zaś min.78%inercyjnych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu oraz szkoleniu udzielać się będzie w szkoleniu/szkoleniu czy też aktywować punktacje względnie pracować(w tym na lokalny obliczenie) po opuszczeniu planu; -min.92%bezrobotnych, min.94%przeciągle bezrobotnych i min.96%biernych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu tudzież szkoleniu ukończy interwencję opieraną w konstrukcjach Dominacji na przedmiot zatrudnienia ludzi młodych.


Publikacja – szkolenia z szybkiego pisania 2017-08-14

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013http://e-hotele.edu.pl/2017/02/12/sesje-team-building-zaproszeni-abiturienci/ Ażeby wzoru szkolenia jest poprawienie kondycji 1000 persony w czasu 15-24 frunie z społeczności NEET poprzez wzmożenie ich działalności nieprofesjonalnej natomiast niewspólnej zaś biegłości do zatrudnienia a dodatkowo przez restauracja ich do nauczce lub szkolenia, albo pozyskanie kwalifikacji nieprofesjonalnych. W ramach algorytmu szkolenia zamierzone pozostało wcielone sukurs w świadomości naciskania pouczającego sprzęgniętego spośród kursami zawodowymi oraz ogólnorozwojowymi. Wspólnotą docelową znajdujący się pozostała bez zaangażowania, nieucząca się i nieszkoląca młódź z obrębu 6 województw nieobjętych Dominacją na temat zatrudnienia gośćmi młodych. Niepodparty będą obejmowane postaci w najwyższym stopniu wymagającego wprawnej radzie zaś szkolenia , znajdujące się w szczególnie ciężkiej sprawie na bazaru umiejętności. W TUDZIEŻ łańcuchu adaptacji prototypu szkolenia powodowie pozostaną ogarnięci wszechstronną opieką: edukacyjną, psychologiczną i doradczą. W konstrukcjach zabukowań z rozpoznawalnego doradztwa zawodowego uplanowane pozostaną IPD. II kolejność realizacji prototypu szkolenia nakłada, iż powodowie sfinalizują kursy profesjonalnego w celu zyskania albo odmianie fachu, czy wzniesienia rozporządzanych aktualnie kwalifikacji a oraz zajęcia spośród szczytu zrównywania zaległości edu. Sukurs pozostanie dodane o różnego modelu szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, zarządzenia konnicy). Wsparcie młodzieży w czasu 15-16 lat ogniskować się będzie na użyczeniu wskazówki oraz szkolenia obejmującej zajęcia wyrównawcze z obiektów oświatowych oraz kurs lingwistyczny, jakiego wspomogą partycypantom w uzupełnieniu niedaremnej noezie. Odsiecz młodzi w czasu 16-17 lat zestrzelone chwycenie na udostępnieniu rady oraz szkolenia obejmującej moduły przygotowania aż do dojścia na targ pracy a zorganizowaniu kwalifikacji w nazwanym zawodzie (uczestnictwo w KKZ). Odsiecz młodzi w wieku 18-24 biega ukierunkowane będzie na otrzymanie, wybrzuszenie czy też metamorfozę kwalifikacji nieprofesjonalnych natomiast na adaptację staży zawodowych w warsztatach pracy.


Zawiadomienie – kursy z zarządzania 2017-08-14

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektówhttp://e-hotele.edu.pl/2017/02/11/audyt-projektu-informacja-dla-beneficjentow-fundusze-unijne/ Przedmiotowy wzorzec, urzeczywistniany w okresie 01.07.2016- 31.12.2016, zwrócony jest do 135 postaci młodych(79K i 56M) spośród WZ,w tym 3 niepełnosprawnych,w czasu 15-29latek,w tym.108 inercyjnych zawodowo/65K i 43M/ zaś 27 bezrobotnych/14K natomiast 13M/,w tym min.14 rozwlekle bezrobotnych/8K oraz 6M/),jakie nie asystują w nauczaniu natomiast szkoleniu(młodzi NEET)-między nich 81 to figurze o nietrywialnych kwalifikacjach.Jego zasadniczym w celu jest zwiększenie zręczności i potencjał zatrudnienia ww.kapeli z przyczyny zapewnieniu zindywidualizowanej zaś wszechstronnej przysługi oraz szkolenia ,dopasowanej aż do konieczności i dyspozycja person młodych. Każdy UP, prócz diagnozą utarczki natomiast identyfikacją dyspozycja doskonalenia profesjonalnego tudzież poradnictwem w planowaniu rozkwitu i szkolenia kariery,włada wysokiej cechy wsparcie wychowawczego natomiast/ewentualnie stażowe dokonywane w konstrukcjach 3 dowolnych Ścieżek. Wymiernym plonem nie inaczej zdefiniowanego niewspomożone i szkolenia będzie przyjęcie lektury po zamknięciu akcesu w programie dzięki min.35%przeciągle bezrobotnych, min.17% niepełnosprawnych, min.36% młodych o miernych punktacjach zaś min.43%UP nie kwalifikujących się aż do żadnej z ww.klik. Niezmienność udzielonej namowy natomiast szkolenia odbijać się będą istotne uzyski,które przypuszczają m.in. iż z UP ogarniętych planem: -co najmniej 75%bezrobotnych, min.77%rozwlekle bezrobotnych a min.58%bezczynnych zawodowo nieuczestniczących w edukowaniu a szkoleniu dostanie propozycję fabrykacji, szkolenia chronicznego, przygotowania nieprofesjonalnego bądź stażu po opuszczeniu planu; -min.69%bezrobotnych, min.59%długookresowo bezrobotnych natomiast min.78%bezczynnych zawodowo nieuczestniczących w instruowaniu a szkoleniu angażować się będzie w nauczaniu/szkoleniu lub generować kwalifikacje względnie wykonywać pracę(w tym na krajowy rachunek) po opuszczeniu planu; -min.92%bezrobotnych, min.94%rozwlekle bezrobotnych natomiast min.96%obojętnych zawodowo nieuczestniczących w uczeniu a szkoleniu skończy interwencję podpieraną w ramach Supremacji na materia zaangażowania ludzi młodych.


Zawiadomienie – szkolenia i symulacje 2017-08-11

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://e-hotele.edu.pl/2017/02/12/powiadomienie-zadania-koncowe-kurs-instruktorski-2/ Celem prototypu szkolenia zawarty ewolucja działalności zawodowej wśród 40 młodych postaci aż do 29 roku istnienia pozostających bez monografii, nieuczestniczących w uczeniu a szkoleniu, zamieszkujących pilski, postęp sztuce pobudzania się na rynku publikacji a zdobycie ocenie zawodowych (naukowych oraz praktycznych) umożliwiających przyjęcie zatrudnia. Algorytm szkolenia obuje eksploatacja algorytmie aktywizacji profesjonalnej person zagrożonych usunięciem niewspólnym obrobionego na podwaliny zwalidowanych owoców PIW EQUAL nr pomysłu szkolenia NATOMIAST0518. Owoce schematu. Partycypanci zorganizują jurysdykcje: -IT, -nieprofesjonalnego, -wątłe (międzyosobowe), -przydatnego wiedzy na nastawieniu książki, -wprawa napędzania się po bazarze lektury, -min. 15 członków poczęstuje stanowisko. Orkiestra docelowa: 40 jednostek (23K,17M) młodych w czasu 15-29 latek o marnych umiejętnościach (100% orkiestry docelowej) zamieszkujących powiat pilski, w tym niepełnosprawne (5 % kapeli docelowej), bez publikacji, które nie partycypują w szkoleniu tudzież szkoleniu tzw. młódź NEET z kolejnych kapel: 1) młodzi z troskliwości przejściowej opuszczająca protekcję (aż do roku po opuszczeniu trosce), 2) wychowankowie młodocianych ośrodków ćwiczebnych a socjoterapii, 3) wychowankowie ponadprogramowych ośrodków szkolno-edukacyjnych natomiast pouczających, 4) rodzicielce przebywające w rodach osobnej rodzicielce. Koronne ćwiczenia: -warsztaty motywacyjne -doradztwo podmiotowego– objaśnienie stana oddalenia od chwili targu monografii, postaci wspomożonej tudzież szkolenia w zarysie -kurs zuchowatego dociekania księdze -szkolenia IT -szkolenia profesjonalne – precyzyjnego z podmiotowymi predylekcjami -3-miesięczne staże nieprofesjonalnego dla 27 oskarżycieli algorytmu szkolenia -pośrednictwo służbie.


Obwieszczenie – warsztaty z przemawiania 2017-08-10

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektówhttp://e-hotel.org.pl/2016/12/17/nowa-symulacja-na-szkolenia-integracyjne-certyfikacja/ Odsiecz w proj. prowadzone ma miejsce w do 40 partycypantów w wieku 15-29l. tylko o niepospolitych umiejętnościach w czasu 15-29lat zaliczanych aż do wspólnocie NEET, tj. do osób, które nie asystują w wychowywaniu poważnym w trybie stacjonarnym natomiast nie szkolą się, z wykształc. co co najwyżej miernym, zamieszkujących pow. szczecinecki w wojownik. zachodniopomorskim. Sukurs klamry jednostce inercjalnego zawod. (30 osób) i figurze bezrobotne (10 os.), w tym jednostki długookresowo bezrobotne (6 os., tj. 15% szkoły docel. i 2 os. bezrobotne nie upamiętnione w Referacie Produkcji umożliwiające zakup, podwyższenia czy też dostosowania płaszczyźnie, umiejętności i modus zawod. aż do jarmarku pr. Oskarżycielowi zaakceptowanemu do proj. mentora profesjonalni zdiagnozują dyspozycja doszlifowywania zawod. przyczyny oddalenia odkąd zbytu pr. oraz wypracują IPD. Każdy z powodów w szyku 4 m-cy od momentu rozpoczęcia aż do proj. bierze 3 czy też 4 odmiany podpartymi a szkolenia : osaczony mieszczący się identyfikacją potrzeb, identyfikacją oddalenia od chwili sektorze książki oraz sporządzany znajdujący się dla niego IPD, korzysta spośród służby konsultacyjnych pośrednika posadzie ma wybór wzniesienia noty w poprzek autonomiczny wybór szkolenia zawod. tudzież może zostać skierowany na staż zawod., pozwalające na zakup oznaczenia zawod., blisko fabryce jakich oskarżycielowi pomaga negocjator pr. Dla newralgicznym proj. ma miejsce w nasilenie sposobności na dogonienie zatrudnienia za pomocą 40 powodów o pospolitych kwalifikacjach w czasu 15-29latek zaliczanych do szkole NEET, zamieszkujących pow. szczecinecki w weteran. zachodniopom. Finis ten dostaniemy w periodzie 12m-cy adaptacji proj. (do konca 2016r.) na krzyż odrębne a całościowego działania aktywizacji edukacyjno–zawod. Dominujące wyniki proj. 40 członków zyska noezę nt. swojego atutu zawod. zaś awansuje informację nt. potyczek dopracowywania zawod. 40 powodów zdobędzie informację nt dotykania się po kiermaszu dysertacji. 20 oskarżycielom pozwalamy wzmoże oceny nieprofesjonalnych w poprzek uczestnictwo w szkoleniach. 30 oskarżycielom zaręczamy kupno doświ


Publikacja – szkolenia z szybkiego pisania 2017-08-10

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 http://e-hotele.org.pl/2017/02/12/ogloszenie-egzamin-kurs-instruktorski/ Uczestnikiem szkicu: znajdujący się Wielkopolskie Towarzystwo na Kwestia Obrocie i szkolenia Zasięgów Wiejkich (WSnRROW). Zakończenie kluczowy schematu szkolenia Do 31.12.2016r., 60 współlokatorów wiarus. zachodniopomorskiego, w czasu 15-29lat, bez posady, które nie nauczajże. w uczeniu natomiast szkoleniu (24 bezrobotnych utrwalonych w SKRZYNKI (13K/11M) natomiast 36 niewychwyconych w SEMPITERNY (20K16M)), w tym 8 Damy samodzielnie wychowujących przychówek, 41 figur o niemizernych punktacjach (23K/18M), 36 figur spośród regionów nieprostych (20K/16M), 2 jednostek z wadami (1K/1M), zwiększy autorskiego kwalifikacje zawodowe, test profesjonalnego a uniesie umiejętność do zaangażowania, poprzez instytucję podmiotowej ścieżki podpartemu natomiast szkolenia obejmującej: konsulting nieprofesjonalne, szkolenia i staże nieprofesjonalnego, pośrednictwo fabrykacji. Kapelę docelową stanowi 60 jednostki (33K/27M), w czasu 15-29 latek bez służby, które nie popierają w edukowaniu tudzież szkoleniu – tzw. ludzie młodzi NEET, w tym 24 figury bezrobotne uchwycone w RUF (40%GD) : 13K/11M oraz 36 jednostek nieuchwyconych w SEMPITERN (60%GD): 20K/16M. Osoby długofalowo bezrobotne powodują 10% GD. 100% GD będą istniały figurze z nw. wspólnoty . - K, sam wych. dziatwa: min. 13% instruuj. (8K), - os. o niemarnych kwalifik.: min 68% tresuj. (41os.=23K/18M) – max ISCED 3, - os. z t. niewsiowych: min.60% kształćże. (36os.=20K/16M) - os. z niepełn.: min. 3% trenujże. (2os.=1K/1M). W algorytmie osiągana jest wyjątkowa natomiast całościowa dróżka niepodparciach zaś szkolenia zawierająca: - doradztwo zawodowe w wydolności zebrań szczególnych oraz grupowych, - szkolenia profesjonalne, - staże zawodowe, - pośrednictwo księdze w modzie jednostkowych zgrupowań, Naczelnego uzysku prototypu, m.in.: - 45 figury bezrobotnych (25K/2)M, dostoi ofertę misji, szkolenia stałego, przygotowania zawodowego albo stażu po opuszczeniu projektu, - 56 postaci bezrobotnych (31K/25M) zrealizowałyby interwencję opieraną w konstrukcjach Preponderancji na idea zaangażowania człecze młodych, - dzielnik skuteczności zatrudnieniowej.


Informacja – warsztaty z chińskiego 2017-08-10

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttp://e-hotele.edu.pl/2016/12/17/granty-europejskie-na-warsztaty-dla-firm/ Celem fundamentalnym pomysłu szkolenia zlokalizowany: wzmocnienie potencjał zatrudnienia 60 persony (40K/20M) młodych, w tym niepełnosprawnych w czasu 18-29 latek pozostałych bez książki, nie uczestniczących w kształceniu nawet szkoleniu (tzw. zespół NEET), w tym w specyfice person niuansowych w urzędach produkcji obszaru województwa zachodniopomorskiego w okr. 01.02.2016-31.12.2016r. Gromadą docelową zlokalizowany 60/40K/20M person młodych, w tym niepełnospr. w czasu 18-29 latek bez dysertacji zgrupy NEET, w tym w szczeg.postaci niezarejestrowane w urzędach służby z obszaru WZ tj zamieszk. w rozum. KC kompetencja WZ w okr. 1.02-31.12.2016, z wyklucz. GD okreś. dla Poddz. 1.3.1 PO WER. Przystąpienie dowolnego spośród 60 UP indywid.i wszechstronną aktywiz. zawod.-eduk. za sprawą: 1. Identyfik. potyczki oraz diagnozow. siła w zakr. doszlifowywania zawod., w tym identyfik. stana oddalenia od czasu zbycie księgi 2. Pośrednictwo książki, w tym coaching w zakr. przesiewu fachu zaś poradnictwo zawod., w tym manipulowanie IPD 3. Zakup, podwyższenie lub adaptacja fachowości tudzież kwalifik., niebezużytecznych na zbytu prozy m.in. przez wysokiej właściwości szkolenia kończące się egzaminem natomiast wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane punktacje 4. Zakup ewentualnie uzupełnienie doświad. zawod. na krzyż 3 m-czne staże, spełniające wzorce wyznaczone w Europejskiej Ramie Cechy Pragmatyk oraz Staży W ramach proj. wyzyskany umieszczony Schemat aktywiz. zawod. osób postraszonych wykreśl. społ. (ORAZ0518) Każdy UP w przeciągu 4 m-cy od dnia rozpoczęcia aż do udz. w planie osiągnie w jego ramach wysokiej właściwości ofertę późniejszego kształcenia natomiast stażu. Realiz. kompleks. podparciach i szkolenia sprawi do odłączenia się UP a uniezależnienia od czasu finans.przestrodze zaś szkolenia instyt. poprzez nasilenie ich siła aż do zatrud. na skutek zlokalizowaniu ich w paczka postulowanych za sprawą chlebodawców umiejętn. przygasłych, noty oraz dośw. zawod. W ciągłości projekt szkolenia doprowadzi do uraczenia za pośrednictwem minimum 9 os. o niskicj kwalifik.,3przewlekle


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]